Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season สารบัญชุมนุมปีศาจ (ภาค2) ซับไทย EP1-EP13

0Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season สารบัญชุมนุมปีศาจ (ภาค2) ซับไทย
เรื่องย่อ : มีตัวละครที่กลับมาจำนวนมากจาก Dinghai และนวนิยายเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของครึ่งยาวชื่อหงจุนในการค้นหา Tian Bao Fu Yao Lu สาเหตุของการรบกวนของเหยาในฉางอัน มันถูกสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถังที่มีตัวเลขทางประวัติศาสตร์มากมาย สารบัญชุมนุมปีศาจ ปรากฎในนวนิยาย แต่เป็นการผจญภัยที่ใจกลาง
You might also like