The Visitor from the Future (2022)

0


The Visitor from the Future (2022)
เรื่องย่อ : อลิซ เด็กสาวผู้ต่อต้านการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ที่พ่อของเธอซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสร้างขึ้น จากนั้นผู้มาเยือนแปลกหน้าก็พาพวกเขาไปในปี พ.ศ. 2555 อนาคตที่พังทลายจากการระเบิดของศูนย์กลางYou might also like