The Sound of 007 (2022)

0The Sound of 007 (2022)
เรื่องย่อ : หวนคืนประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของดนตรีเจมส์ บอนด์กว่า 6 ทศวรรษ ตั้งแต่ Dr No ของ Sean Connery ไปจนถึงการแสดงครั้งสุดท้ายของ Daniel Craig ใน No Time to DieYou might also like