The Oath (2023) By 1XBET

0The Oath (2023) By 1XBET
400 A.D. ในช่วงเวลาที่ถูกลืมเลือนของอเมริกาโบราณ ผู้ลี้ภัยชาวฮีบรูเพียงคนเดียวจะต้องรักษาประวัติศาสตร์ของประเทศที่ล่มสลายของเขาในขณะที่ถูกตามล่าโดยเผด็จการที่โหดเหี้ยม แต่การช่วยเหลือนายหญิงที่ถูกทารุณกรรมของกษัตริย์สามารถปลุกอดีตของนักรบให้ตื่นขึ้นได้

พากไทย
 


ซับไทย
 
You might also like