Sniper: G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team (2023)

0
Sniper: G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team (2023)
เรื่องย่อ : Ace Sniper Brandon Beckett และ Global Response and Intelligence Team (G.R.I.T.) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ประจำการที่มอลตาเพื่อกำจัดแผนการก่อการร้ายระหว่างประเทศและช่วยเหลือเพื่อนสายลับ Lady DeathYou might also like