S.W.A.T. SEASON 1 สวาท หน่วยพิฆาตระทึกโลก ปี 1 ซับไทย+พากย์ไทย EP1 – EP22 [จบ]

0


ซับไทย

[tabby title=”EP.1″][tabby title=”EP.2″][tabby title=”EP.3″][tabby title=”EP.4″][tabby title=”EP.5″][tabby title=”EP.6″][tabby title=”EP.7″][tabby title=”EP.8″][tabby title=”EP.9″][tabby title=”EP.10″][tabby title=”EP.11″][tabby title=”EP.12″][tabby title=”EP.13″][tabby title=”EP.14″][tabby title=”EP.15″][tabby title=”EP.16″][tabby title=”EP.17″][tabby title=”EP.18″][tabby title=”EP.19″][tabby title=”EP.20″][tabby title=”EP.21″][tabby title=”EP.22″][tabbyending]

พากย์ไทย

[tabby title=”EP.1″][tabby title=”EP.2″][tabby title=”EP.3″][tabby title=”EP.4″][tabby title=”EP.5″][tabby title=”EP.6″][tabby title=”EP.7″][tabby title=”EP.8″][tabby title=”EP.9″][tabby title=”EP.10″][tabby title=”EP.11″][tabby title=”EP.12″][tabby title=”EP.13″][tabby title=”EP.14″][tabby title=”EP.15″][tabby title=”EP.16″][tabby title=”EP.17″][tabby title=”EP.18″][tabby title=”EP.19″][tabby title=”EP.20″][tabby title=”EP.21″][tabby title=”EP.22″][tabbyending]
S.W.A.T. Season 1 :ซับไทย ซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมโดยนำเสนอการทำงานของหน่วย S.W.A.T. ในเมืองลอส แองเจลิส ที่ต้องปฎิบัติภาระกิจภายใต้ความเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกวินาที ถือเป็นความเป็นความตายของพวกเขาYou might also like