Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)

0Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)
เรื่องย่อ : ด้วยถ้อยคำและทำนองดั่งอาวุธ ราซิโอไนส์ เอ็มซี กลุ่มศิลปินฮิปฮอปเปลี่ยนบทกวีสามัญชนให้กลายเป็นพลังเคลื่อนไหว ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในบราซิลและพลิกโลกทั้งใบYou might also like