One Boat, One World (2021) เรือรักเรือสำราญ ซับไทย EP1-EP43

0One Boat, One World (2021) เรือรักเรือสำราญ ซับไทย
เรื่องย่อ ชีวิตบนเรือสำราญเกี่ยวข้องกับชุมชนสำเร็จรูปที่มีนักท่องเที่ยวและทีมงานกว่า 6,000 คน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ Ding Kai พบกับไกด์นำเที่ยว Tian Yue ซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในการทำงานและความรักเหมือนกัน

You might also like