Making a Murderer Season 1 ซับไทย EP1 – EP10 [จบ]

0Making a Murderer Season 1 ซับไทย
เรื่องย่อ : สตีเว่นเอเวอรี่ถ่ายทำมาเป็นระยะเวลา 10 ปีซึ่งเป็นผู้ปลด DNA ซึ่งในระหว่างที่มีการทุจริตในการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นพบว่าตัวเองเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในอาชญากรรมใหม่ที่น่าสยดสยอง
You might also like