Is That Black Enough for You?!? (2022) แบบนี้ดำพอไหม

0Is That Black Enough for You?!? (2022) แบบนี้ดำพอไหม
เรื่องย่อ : เอลวิส มิตเชลล์ นักวิจารณ์วัฒนธรรมและผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ จะมาย้อนรอยวิวัฒนาการและการปฏิวัติวงการภาพยนตร์คนผิวดำ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงผลงานที่โดดเด่นในช่วงปี 70You might also like