Into the Beat (Dein Herz tanzt) (2020) จังหวะรักวัยฝัน

0Into the Beat (Dein Herz tanzt) (2020) จังหวะรักวัยฝัน
เรื่องย่อ : นักเต้นบัลเลต์สาวในวัยทีนได้สัมผัสกับการเต้นฮิปฮอปโดยบังเอิญและต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก เธอจะเดินตามรอยเท้าของพ่อแม่… หรือจะเต้นไปตามจังหวะใหม่ที่ใจเธอต้องการ
You might also like