In Her Hands (2022) ด้วยสองมือเธอ

0


In Her Hands (2022) ด้วยสองมือเธอ
เรื่องย่อ : ขณะที่กองทัพจากตะวันตกถอนกำลังออกไป นายกเทศมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของอัฟกานิสถานยืนหยัดเผชิญอันตรายอย่างกล้าหาญ และต่อสู้เพื่อการศึกษาของคนรุ่นใหม่ในประเทศYou might also like