Gray Matter (2023)

0Gray Matter (2023)
เรื่องย่อ : ออโรร่ารู้จักมาตลอดชีวิตจากแม่ของเธอว่าความสามารถเหนือมนุษย์ที่พวกเขาทำให้พวกเขาเป็นอันตราย ตอนนี้ ออโรร่าจะค้นพบว่าแม่ของเธอกำลังพูดความจริงในคืนแห่งโชคชะตาและอันตรายหรือไม่You might also like