Gospel (2022)

0


Gospel (2022)
เรื่องย่อ : ชาวโคลอมเบียกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิหลังทางสังคมต่างกันเริ่มทำงานในคณะนักร้องประสานเสียงกิตติคุณให้กับนักร้องที่มีชื่อเสียงYou might also like