Dark Parasite (2023) By 1XBET

0Dark Parasite (2023) By 1XBET
หลังจากการปล้นเรื่องอัญมณี โจรกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปหลบภัยร่วมกับเจ้าของบ้านในอพาร์ตเมนต์โทรมๆ แถบชานเมือง แต่พวกเขาไม่รู้ว่าในห้องใต้ดินมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่คลุมเครือซึ่งมีพลังกระแสจิตซ่อนอยู่

พากไทย
 


ซับไทย
 
You might also like