Cryptid (2022) By 1XBET

0Cryptid (2022) By 1XBET
เมืองชนบทเล็กๆ ในรัฐเมนต้องตกตะลึงเมื่อสัตว์ลึกลับได้พรากผู้อาศัยในท้องถิ่นอย่างโหดเหี้ยม แมกซ์ ฟรอม นักข่าวอิสระสงสัยว่าอาจเป็นเหตุการณ์ที่มากกว่านั้น ถือว่าเป็นการโจมตีโดยหมีแบบสุ่มโดยเจ้าหน้าที่ของเมือง

พากไทย
 


ซับไทย
 
You might also like