Code Name Banshee (2022) By 1XBET

0Code Name Banshee (2022) By 1XBET
คาเลบ อดีตมือสังหารของรัฐบาลที่หลบซ่อนตัว ผู้ปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อลูกน้องของเขา ฆาตกรที่อันตรายพอๆ กันซึ่งรู้จักกันในนามแบนชี พบว่ามีการมอบเงินรางวัลบนหัวของคาเลบ

พากไทย
 


ซับไทย
 
You might also like