The Oxford Murders สืบจากคณิตศาสตร์ (2008)

0
มาร์ติน (Elijah Wood) เช่าแฟลตชั้นใต้ดินของบ้านหญิงชราคนหนึ่งอยู่ แต่พอจะไปจ่ายค่าเช่าห้องในวันหนึ่ง ก็พบว่าหญิงชรากลายเป็นศพอยู่บนเก้าอี้นอน และคนที่บังเอิญมาพบกับเขาที่หน้าประตูบ้านก่อนเข้าไ ปพบศพด้วยกันคือ อาเธอร์ เซลดอม (John Hurt) อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ในรอบศตวรรษ ที่เป็นเพื่อนกับครอบครัวนี้ด้วย เขาบอกว่ามาที่บ้านนี้เพราะได้รับโน้ตเขียนว่า “First of the series” (series ในที่นี้เป็นศัพท์คณิตศาสตร์ ภาษาไทยเรียกว่า “อนุกรม” พร้อมที่อยู่บ้านหลังนี้ และรูปวงกลมหนึ่งรูป เซลดอมเคยเขียนหนังสือที่มีบทหนึ่งว่าด้วยความเกี่ยว พันระหว่างคณิตศาสตร์ กับฆาตกรรมต่อเนื่อง เลยได้จดหมายทำนองนี้บ่อยๆ เขาจึงเห็นว่านี่เป็นการท้าทายเขาโดยตรง และร่วมมือกับนิสิตปริญญาโทสืบคดีนี้ โดยมีสารวัตรเจ้าของคดีหนุนหลังอยู่ด้วย แล้วก็ตามระเบียบค่ะ มีฆาตกรรมอื่นๆ ตามมาอีก พร้อมด้วยโน้ตและสัญลักษณ์รูปอื่นๆ ซึ่งเซลดอมต้องหาให้ได้ก่อนจะมีศพจะปรากฏขึ้นอีกว่าส ัญลักษณ์รูปต่อไปคือ อะไร และเกี่ยวพันกับเหยื่ออย่างไรYou might also like