REPLICAS (2018) พลิกชะตา เร็วกว่านรก

0


คำอธิบาย : หลังจากอุบัติเหตุได้คร่าชีวิตครอบครัวของเขาไป วิลเลียม ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจะไม่ยอมหยุดยั้งในการที่จะนำครอบครัวของเขากลับคืนมา แม้จะต้องแหกกฎจากแลปวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมโดยรัฐ การไล่ล่าจากตำรวจ หรือแม้กระทั่งฝืนกฎแห่งความตายก็ตามYou might also like