Lincoln ลินคอร์น (2012)

0


“รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จะไม่มีวันสาบสูญไปจากโลกนี้” …อับราฮัม ลินคอล์น
วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาอย่าง บารัค โอบาม่า ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาในรอบที่ 2 นี่อาจจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญว่า อเมริกันชนส่วนใหญ่ ได้ยอมรับสิทธิของคนผิวสีในเชิงการเมืองถึงระดับที่ยอมรับให้เป็นผู้นำในการใช้อำนาจบริหาร ณ “ดินแดนแห่งเสรีภาพ(?)” แห่งนี้ แม้ว่าจะยังมองเห็นการเหยียดสีผิวกันในสังคมอยู่บ้างก็ตาม เพราะเมื่อย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีที่แล้ว ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1863 สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีการประกาศเลิกทาสนิโกร ท่ามกลางกองเลือดในสงครามกลางเมือง…You might also like