Khali the Killer พลิกเกมส์ฆ่า ล่าทมิฬ (2017)

0


คำอธิบาย : Khali (Richard Cabral) เป็นฆาตกรและกระทำการฆาตกรรมของเขาใน East LA งานครั้งสุดท้ายของเขาเป็นครั้งแรกที่การกระทำของเขาทำให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาทำเพื่อชีวิตYou might also like