Grudge Match แค้นนี้ป๋าต้องชำระ

0


คู่ของคู่แข่งชกมวยอายุจะเกลี้ยกล่อมออกจากการเกษียณอายุที่จะต่อสู้กับการแข่งขันรอบสุดท้าย – 30 ปีหลังจากการแข่งขันครั้งสุดท้ายของพวกเขาYou might also like