Bending the Arc (2017) มิตรภาพเปลี่ยนโลก

0Bending the Arc (2017) มิตรภาพเปลี่ยนโลก
เรื่องย่อ : สารคดีนี้ติดตามกลุ่มผู้สนับสนุนที่มุ่งมั่นจะช่วยชีวิตผู้คนในเฮติ ซึ่งภารกิจของพวกเขาได้กลายเป็นการต่อสู้ในระดับโลกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและการดูแลด้านสุขภาพYou might also like