Atlanta Season 1 ซับไทย EP1 – EP10 [จบ]

0Atlanta Season 1 ซับไทย
เรื่องย่อ : เมื่อญาติสองคนที่มีความเห็นไม่ตรงกัน คนนึงมองว่าแร็พคือศิลปะ คนนึงมองว่าแร็พคือสิ่งที่สร้างมาเพื่อการค้า ทั้งสองเลยทางใครทางมันและทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ และเมื่อเพลงแรกของนายคนหลังปล่อยออกสู่ตลาด ผลคือดังเปรี้ยงปร้างจนกลายเป็นเซเล็บจนถึงขั้นพลิกชีวิตเลยทีเดียว
You might also like